Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

altereffekt. | 15/12/2017

Scroll to top

Top

Sianizëm

Pse të qënurit PRO apo ANTI Semitë është NORMALE?!

14/11/2012 |

Sepse Semitët/Hebrenjtë besojnë se roli i tyre i vërtet është të lidhin popujt tjerë me Krijuesin, për këtë shkak ata janë vazhdimisht për gjatë historisë të sulmuar apo ndër presion, dhe ky presion është konstruktiv sepse i shtynë ata … Vazhdo…

PAS SIANIZMIT: Një shtet për Izraelin dhe Palestinën

14/11/2012 |

Ky publikim e ofron si zgjidhje të vetme të konfliktit të gjatë me dekada ndërmjet Izraelit dhe Palestinës, organizimin në një shtetë binacional për të dyja etnitë dhe deri sot paraqitet si zgjidhja më e përshtatshme për t’u arritur paqja … Vazhdo…