Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

altereffekt. | 15/12/2017

Scroll to top

Top

Skulptura dekorative nga librat e panevojshëm

Skulptura dekorative nga librat e panevojshëm
Taulant Salihi

Artisti nga Australia, Pam Langdon vë në funksion të ri librat e hudhur, duke i transformuar ata në krijime të bukura dekorative.

I inspiruar nga forma të ndryshme që gjenden në natyrë, siç janë format florale dekorative ai jep një mundësi të re se për çfarë mund të përdoren librat e vjetëruar, të papërdorshëm apo që i keni në disa kopje.

Në vazhdim i keni të radhitura disa nga punimet në të cilat mund të vërehen minidetaje dhe lakime të shumta, gjë që pasuron dukjen e tyre të përgjithshme.

 

 *Marrja e përmbajtjeve të plota apo pjesore të artikujve lejohet vetëm me shtimin e referencës për postimin origjinal në blog.