Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

altereffekt. | 17/12/2017

Scroll to top

Top

Seri fotografishë minimaliste nga Londra

Seri fotografishë minimaliste nga Londra
Taulant Salihi

Londra ofron shumëçka, por mbi të gjitha arkitekturë të shumëllojshme e cila mundëson të shfrytëzohet nga shumë mediume artistike për t’i kombinuar ato në vepra arti.

 

Fotografi urban nga Londra, Nicholas Goodden ka zgjedhur të përçoj përvojën e tij nëpërmjet këndvështrimit minimalist duke kombinuar pjesë të objekteve me forma te veçanta me qiellin dhe hapsirën e kaltërt për të krijuar kompozicione të këndshme dhe në raste dinamike, me të cilat njëkohësishtë ndanë momente jete që gjallërojnë punimet e tij.

 

Koleksioni është i huazuar nga fubiz.

 *Marrja e përmbajtjeve të plota apo pjesore të artikujve lejohet vetëm me shtimin e referencës për postimin origjinal në blog.