Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

altereffekt. | 15/12/2017

Scroll to top

Top

INTRO

Disa rreshta për ne...

altereffekt. është blogzini i vetëm autentik që promovon zhvillimin e alternativës shoqërore në gjuhën shqipe.

Nëpërmjet info-lajmeve globale dhe rajonale, si dhe prezentimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme kreative, pasqyron një realitet për zhvillim alternativ dhe konstruktiv të kolektivit njerëzor, njeriut si individ dhe planetit si vetëdije utilitare e të gjithë banorëve të saj.

Nga politika deri tek aktivitetet e ndryshme kreative dhe kulturore, ky blog paraqet portalin për perceptim të ri, të ndryshëm dhe konstruktiv të realitetit.

 

Qëllimi i këtij blogu është që me shkrime nga disa paragrafë dhe referenca audiovizuele të transmetojë informata me të cilat do të orientojë dhe inkurajojë lexuesit drejt hulumtimeve të mëtutjeshme.

Ekipi që mirëmban dhe apdejton blogun përbëhet prej një grupi kreativësh dhe studiuesish individual të cilë kanë sferat e tyre të veprimit. Si i tillë, ky ekip është i hapur për kontributorë, përderisa vizioni i tyre përputhet me atë të blogut dhe duke patur parasysh që hapësira e blogut është e hapur për informata konstruktive, por jo për dyshime, vizione te ngushta klanore politike apo kompleksitete private.