Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

altereffekt. | 17/12/2017

Scroll to top

Top

altereffekt.8

Taulant Salihi

Sot përmbushen 8 vite jubilare (4aktive + 4blogim) nga krijimi i altereffekt.

E lidhur ështe traka Blank Images nga The Viewers, e cila ishte si Himn i grupimit.

Për kohë me dritë!

altereffekt.VIII post*Marrja e përmbajtjeve të plota apo pjesore të artikujve lejohet vetëm me shtimin e referencës për postimin origjinal në blog.